Kiezen voor zekerheid

De keuze voor een studie- of huiswerkbegeleidingsinstituut is geen gemakkelijke. Het LVSI-keurmerk is bij het bepalen hiervan een belangrijke toetssteen. Als u kiest voor een instituut dat aangesloten is bij de LVSI, kiest u voor zekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Huiswerkinstituut Breij en Smeekes is als eerste instituut in de stad Utrecht erkend door de LVSI.

LVSI

De Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten is een vereniging van en voor studie- en huiswerkbegeleidingsinstituten. Maar dat niet alleen. Ook voor ouders, leerlingen en scholen is de LSVI een buitengewoon interessante partij.

De LVSI biedt voor haar leden en opdrachtgevers duidelijkheid over de werkwijze en het beleid van de aangesloten instituten. De LVSI heeft kwaliteitscriteria en richtlijnen ontwikkeld voor huiswerkbegeleidingsinstituten. De richtlijnen zijn gebaseerd op de eisen die in het basis- en voortgezet onderwijs worden gesteld aan de opleiding van docenten en begeleiders, het pedagogisch en didactisch beleid en andere waarborgen voor de kwaliteit van dienstverlening. Deze criteria garanderen een constante kwaliteit en een zeer hoge graad van professionaliteit. Naast het bieden van een keurmerk informeert de LVSI landelijke en regionale media over studiebegeleiding en huiswerkbegeleiding, de vereniging en haar doelstellingen. Ook is de LVSI gesprekspartner van de overheid en van verschillende andere landelijke en regionale instellingen op het gebied van onderwijs, didactiek en pedagogiek.

Tevens biedt de LVSI leden de mogelijkheid beroep te doen op een klachtencommissie. De klachtencommissie kan bemiddelen bij geschillen en geeft advies aan zowel de opdrachtgever (ouders/verzorgers) als de opdrachtnemer (het instituut voor studie- of huiswerkbegeleiding) in samenwerking met een onafhankelijk jurist.

Meer informatie? Kijk op www.lvsi.nl