Onze deur staat open

Door onze ruime openingstijden kunnen leerlingen, in geval van bijvoorbeeld lesuitval of repetitieweek, al vroeg op de dag bij ons terecht. Omdat de begeleiding in de regel vijf dagen per week is, wordt de continuïteit gewaarborgd en zijn leerlingen ook in het weekeinde in principe huiswerkvrij.

Tijdens de vakanties zijn we geregeld en op aangepaste tijden geopend.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Intensieve huiswerkbegeleiding

Wat we doen

De begeleiding is intensief en bij voorkeur dagelijks. Met elke leerling nemen wij, zowel bij binnenkomst als bij vertrek, uitgebreid samen de (tijds-) planning door. Hierdoor wordt het huiswerk overzichtelijk en weet elke leerling (en ook wij) elke dag opnieuw precies wat hij of zij die dag moet doen om, zowel op korte termijn als op lange termijn, met alle stof op tijd klaar te zijn. Tijdens het werk kunnen leerlingen bij de begeleiders terecht met vragen over de stof (bijles is op een uitzondering na niet meer nodig), of de organisatie en aanpak van het werk. Ook besteden we natuurlijk aandacht aan leermethodieken. Aan het einde van de dag wordt al het maakwerk beoordeeld en het leerwerk overhoord. Als dit in orde is, is de leerling klaar en kan naar huis. Thuis hoeft er in principe geen huiswerk meer gemaakt te worden. De specifieke vorm van begeleiding passen we aan op de hulpvraag van de ouders en leerling. Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek. Van de vorderingen doen wij na twee maanden uitgebreid schriftelijk verslag. Daarnaast hechten wij veel waarde aan telefonisch of persoonlijk contact met het thuisfront.

Contact met school

Met toestemming van de ouders en leerling nemen wij bij het starten van de huiswerkbegeleiding contact op met de school. Ook bijvoorbeeld tegenvallende resultaten kunnen voor ons een reden zijn om contact op te nemen met de mentor of vakdocent om de “strategie” te bespreken.

Voor wie is onze huiswerkbegeleiding?

Wij zijn er voor leerlingen die problemen hebben met planning en organisatie van de leerstof, maar ook vakinhoudelijk kunnen wij alle niveaus ondersteunen. Ook leerlingen met motivatieproblemen, studievaardigheidsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, concentratieproblemen, opgelopen achterstand, faalangst of onderpresteren kunnen wij helpen.

Waar werken we naartoe?

Het doel van de huiswerkbegeleiding is de leerling te laten zien wat er voor hem of haar nodig is om het huiswerk uiteindelijk zelfstandig en naar behoren te maken. Hierbij streven wij een prettige en ontspannen werksfeer na, met wederzijds vertrouwen, enthousiasme en inzet als basis.